Behandelingsvoorwaarden
– Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen de Kapper bij MANDY haarstyliste en de klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
– Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
– Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders of publicaties van MANDY haarstyliste binden niet.
– Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

 

Tarieven
– Een samengestelde prijsopgave verplicht de kapper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
– De klant verbindt zich met de kapper de hiervoor afgesproken prijs te betalen. Indien dit niet voor de behandeling besproken is gaat de kapper er vanuit dat onze tarieven de klant bekend zijn. Onze tarieven zijn te vinden op onze website: tarieven.

 

Annuleren
– De klant dient een afspraak ten minste 24 uur van te voren te annuleren.

– Bij annulering binnen 24 uur rekenen wij 50% van de geplande behandelingskosten door  aan de klant.

– indien u niet aanwezig bent voor uw afspraak zonder afmelding worden er 100% kostten doorberekend.

 

Spaarkaart voorwaarden

— is strikt naamsgebonden en niet overdraagbaar

— de Card is 2 jaar geldig (datum staat op de Card)

–bij twijfel indien fraude wordt de kaart nietig verklaard.

–niet inwisselbaar voor geld.

— je bent zelf verantwoorelijk voor je kaart, niet bij, vergeten of kwijt? dan kan je geen gebruik maken van de waarde van de kaart. en worden er geen stempels gezet.

— de loyalty card is niet samen te gebruiken met andere acties, of als je lid bent van ons kappers abonnement.

 

Aansprakelijkheid
– De kapper garandeert dat de in de kapsalon uitgevoerde behandeling voldoet aan de eisen van vakbekwaamheid. Zij maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen.
– De kapper mag ten aanzien van de verrichten behandeling er vanuit gaan, dat de klant in een goede lichamelijke conditie verkeerd. Omstandigheden bij de klant die het resultaat van de behandeling kunnen beïnvloeden, of die kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de klant vooraf aan te geven. Hieronder valt medicijngebruik, allergieën en/of bestraling. Ook het gebruik van Hennapoeder of haarkleuringen met metaalhoudende ingrediënten kunnen het eindresultaat beïnvloeden. Tevens kunnen silliconenhoudende producten het eindresultaat beïnvloeden, indien al deze omstandigheden niet vooraf gemeld, is de behandeling geheel op eigen risico.
– Is de behandeling niet zoals de klant verwachtte dan kan de klant een klacht indienen bij de kapper. De klant dient de klacht binnen 1 week na de behandeling kenbaar te maken aan de kapper.
– De klant dient de kapper de mogelijkheid te bieden om de klacht op te lossen, d.m.v. een nieuwe behandeling. De kapper is niet verplicht om de klant geld terug te geven bij ontevredenheid.
Ten alle tijden is het het doel om de klant met een tevreden resultaat te behandelen.
– De kapper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
– indien er een chemische behandeling plaatsvindt, heeft u alleen garantie op de houdbaarheid van kleur/beachwave indien u de door ons geadviseerde producten gebruikt.

elke klacht kenbaar gemaakt later dan 7 dagen dan de behandelingsdatum, zijn wij niet verplicht garantie te verlenen.

 

Indien u schriftelijk wil reageren op de algemene voorwaarden, mag u mailen naar: info@mandyhaarstyliste.nl Wij streven ernaar om binnen 72 uur een reactie te geven.